על הכוסות:

קפה שחור חזק- בלי סוכר

אתנחתא

באה מנוחה ליגע ומרגוע לעמל

תוהה מה היום הזה יביא. מה נשאר עכשיו עוד רגע ליהנות מהבוקר

hot water- small glass q שוויה שוויה

אז תשתה קפה טורקי ותתעורר